Informatie

Party-Service Vermeulen
Abdis van Thornstraat 54
4901 ZB Oosterhout

Tel: 0162 - 45 56 28

Vrijwaring

De inhoud van deze website is bestemd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Party-Service Vermeulen zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Party-Service Vermeulen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat naar aanleiding van het gebruik van (de informatie op) deze site. Party-Service Vermeulen aanvaardt geen schade, voortvloeiend uit toegang (of uit het niet verkrijgen van toegang) tot www.partyservicevermeulen.nl

Sommige links op onze website brengen u naar sites van derden, waarbij Party-Service Vermeulen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Party-Service Vermeulen de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Privacy

Party-Service Vermeulen vindt het belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met de door u verstrekte gegevens. Om die reden conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Copyright

Vermenigvuldigen, kopiëren, verspreiden en/of doorgeven van de inhoud van deze website is alleen toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Party-Service Vermeulen. Voor de gehele inhoud van deze website geldt: © 2009 Party-Service Vermeulen.